วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,830 เกณฑ์บ่งบอกว่าผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนมีอาการรุนแรงและสมควรรับไว้รักษาในห้องไอซียู

เตรียมการสอนเรื่องปอดอักเสบชุมชน (community-acquired pneumonia, CAP) พบเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและสมควรรับไว้รักษาในห้องไอซียู จึงนำมาลงไว้ให้ครับ
ก. เกณฑ์หลัก (major criteria) ได้แก่
· ต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ
· ความดันโลหิตต่ำจากภาวะติดเชื้อ (septic shock)
ข. เกณฑ์รอง (minor criteria) ได้แก่
· ความดันโลหิตซิสโตลิก (systolic blood pressure) น้อยกว่า 90 มม.ปรอท
· ปอดบวมเกิดขึ้นในปอดหลายกลีบพร้อมๆ กัน (multilobar involvement)
· วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว (oxygen saturation, SpO2) ได้น้อยกว่า90 % แม้จะให้ดมออกซิเจนตามความเหมาะสมแล้วก็ตาม
ผู้ป่วยที่มีเกณฑ์หลักอย่างน้อย 1 ข้อ หรือมีเกณฑ์รองอย่างน้อย 2 ข้อเป็นผู้ป่วยที่สมควรรับไว้รักษาในไอซียู อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การตัดสินใจรับผู้ป่วยไว้รักษาในไอซียูยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาและศักยภาพของสถานพยาบาลนนั้นๆ ในสถานพยาบาลซึ่งหอผู้ป่วยทั่วไปมีบุคลากร หรือเครื่องมือที่จำกัดอาจต้องรับผู้ป่วยที่คาดว่าอาการจะหนักนั้นไว้รักษาในไอซียู แต่เนิ่นๆ โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์หลักหรือเกณฑ์รองดังกล่าว


Ref: แนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชน ในประเทศไทย (สำหรับผู้ใหญ่) สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น