วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,831 แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์

แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์
Guidelines for Pulmonary Function Tests Spirometry
เนื้อหาประกอบด้วย
1. บทนำ
2. สไปโรเมตรีย์
3. ชนิดของ spirometer
4. วิธีการตรวจ
5. การแปลผล
6. มาตรฐานของเครื่องมือและการควบคุมคุณภาพ
7. Appendices
8. Further readings

Link download http://support.iz.vc/go.php?http://www.thaichest.org/atat3/pdf/guideline/GuidelinePFT.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น