วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,832 ที่มาของการคำนวนสารน้ำที่ขาด ( water deficit)

ที่มาว่าทำไมในภาวะที่มีการขาดสารน้ำ (dehydration) การคำนวนสารน้ำที่ขาด(water deficit) เช่น 5% deficit จึงต้องนำ 50 ml. ไป x น้ำหนักของผู้ป่วย
เนื่องจากว่า เป็นการประเมินปริมาณสารน้ำว่ามีการสูญเสียไป = 50 ml/kg ของน้ำหนักผู้ป่วย
[การสูญเสียสารน้ำ 1 L (1,000 ml) ทำให้น้ำหนักลดลง 1 kg (1,000 gm)]
ดังนั้น 5% ของ 1,000 ml ก็คือ 50 ml นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น