วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,865 เหตุผลที่ต้องลดการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนและเกลือสูงในโรคไตวายเรื้อรัง


เมื่อผู้ป่วยมีความเสียหายหรือการเสื่อมของไต โดยปกติแล้วแพทย์จะแนะนำให้รับประทานอาหารโปรตีนและอาหารที่มีเกลือลดลง ผู้ป่วยจะทำตามแพทย์แนะนำแต่แต่อาจจะยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง 
-ตามปกติแล้วหลังจากโปรตีนในอาหารถูกย่อยและเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนย่อยของโปรตีนและกรดอะมิโนซึ่งจะถูกดูดซึมและร่างกายจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางสรีรวิทยาตามปกติ ส่วนที่เหลือของโปรตีนจะเปลี่ยนแปลงและได้ผลิตผลที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเช่นยูเรียไนโตรเจนและอื่น ๆ และจากนั้นจะถูกปล่อยออกมาออกจากร่างกายโดยไต แต่ถ้าหน้าที่การทำงานของไตลดลง ไตไม่สามารถปล่อยผลิตผลที่เกิดจากการเผาผลาญจึงมีการสะสมในเลือด ซึ่งผลิตผลของโปรตีนเหล่านั้นเป็นการส่วนประกอบหลักของสารพิษในเลือดการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนต่ำสามารถลดการผลิตและการสะสมของผลิตผลจากโปรตีน ดังนั้นจึงสามารถลดภาวะเมตาโบลิซึมที่มากของ nephrons ที่ยังเหลืออยู่ จึงเป็นการชะลอการลุกลามของการมีผังผืด-แข็งตัวของ glomeruli (glomerulosclerosis) และภาวะไตวาย
-นอกจากนั้นผู้ป่วยที่มีโรคไตควรบริโภคอาหารที่มีเกลือต่ำ เนื่องจากปริมาณเกลือที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้ความดันโลหิตสูง และการมีความดันโลหิตสูงสามารถทำให้การทำงานของไตลดลงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากจะมีอาการบวมในระดับที่แตกต่างกันเนื่องจากมีการคั่งของน้ำและโซเดียม ดังนั้นผู้ป่วยควรจำกัดปริมาณเกลือเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของอาการบวมและความดันโลหิตสูง

Ref: http://www.kidneytreatmentcn.com/renal-insufficiency-diet/331.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น