วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,854 แนวทางเวชปฏิบัติ เพื่อรักษาผู้ติดบุหรี่


แนวทางเวชปฏิบัติ เพื่อรักษาผู้ติดบุหรี่ 
Clinical practice guideline in smoking cessation
แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น