วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,842 Diagnosis and management of diastolic dysfunction and heart failure

Am Fam Physician. 2006 Mar 1;73(5):841-846.
Diastolic heart failureเป็นหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากการคลายตัวผิดปกติ เกิดขึ้นเมื่อมีอาการและอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวนแต่การทำงานของการบีบตัว (systolic function) ของหัวใจห้องล่างซ้ายปกติ (ejection fraction, EF มากกว่า 45%) อุบัติการณ์ของ diastolic heart failure เพิ่มขึ้นตามอายุโดยที่ 50 % ของผู้ป่วยสูงอายุจะมีภาวะความผิดปกติในการทำงานของหัวใจช่วงคลายตัวโดยไม่มีความผิดปกติของช่วงการบีบตัว (isolated diastolic dysfunction)
ซึ่งถ้าได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วในระยะแรกๆ การพยากรณ์โรคของความผิดปกติที่เกิดจากการคลายตัวจะดีกว่าความผิดปกติของการบีบตัว การแยกความแตกต่างของ diastolic จาก systolic heart failure เป็นสิ่งสำคัญเพราะการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนหนึ่งอาจทำให้รุนแรงขึ้นกับอีกคนหนึ่งได้
ถึงแม้ว่าภาวะหัวใจล้มเหลว diastolic heart failure  จะมีลักษณะทางคลินิกและเอกซเรย์แยกไม่ได้จาก systolic heart failure แต่การมี ejection fraction ที่ปกติร่วมกับความผิดปกติที่เกิดจาการคลายตัวในสภาวะที่มีอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวจะช่วยยืนยันว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นเกิดจาก diastolic heart failure ทางเลือกสำหรับการรักษาด้วยยาใน diastolic heart failure คือ ACEIs, ARBs, Diuretics และ beta blockers

อ้างอิงและอ่านต่อ: http://www.aafp.org/afp/2006/0301/p841.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น