วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,857 Human babesiosis

Review article
Current concepts
N Engl J Med  June 21, 2012

Human babesiosis เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากโปรโตซัวชนิดที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง ของจีนัส babesia โรคนี้ตั้งชื่อหลังจาก Victor Babes นักพยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาชาวฮังการีที่สามารถแยกจุลินทรีย์ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไข้และมีฮีโมโกลบินในปัสสาวะ (hemoglobinuria) ในปศุสัตว์เมื่อปี 1888
ห้าปีต่อมาTheobald Smith และ Frederick L. Kilborne ระบุว่าเห็บเป็นพาหะสำหรับการเกิด Babesia bigemina ของปศุสัตว์ในเท็กซัก โดยประสบความสำเร็จในการศึกษาและสังเกตว่าอาร์โทรพอด (arthropod) สามารถนำการติดเชื้อมาสู่สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นครั้งแรก
ข้อมูลหลักฐานครั้งแรกของ babesiosis ในมนุษย์ไม่ได้รับรู้จนประมาณครึ่งศตวรรษต่อมาเมื่อชาวโครเอเชียที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ซึ่งเคยได้รับการตัดม้ามเกิดการติดเชื้ออันเนื่องมาจาก B. divergens
กรณีแรกในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำพบใน Nantucket Island, นอกชายฝั่งของแมสซาชูเซตในปี 1,969.4 ซึ่งสาเหตุคือ B. microti และตัวนำคือเห็บ Ixodes dammini (ปัจจุบันเรียกว่า I. scapularis )
นอกจากนั้นยังมีกรณีที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมใน island และโรคกลายเป็นที่รู้จักว่าเป็น "Nantucket fever." ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการเกิดและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของ babesiosis ได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของตะวันตกตอนกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา
การติดเชื้อ B. microti เกือบเป็นเรื่องปกติเหมือนกับโรค Lyme ในบางพื้นที่ทางตอนใต้ของนิวอิงแลนด์ และจากการสังเกตพบว่ามีความสอดคล้องกับความชุกสูงของเห็บที่ติดเชื้อ B. microti ในพื้นที่ที่มี bbesiosis region  Babesiosis ปัจจุบันจัดว่าเป็นโรคที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบ (ในระดับชาติ) และได้รับการยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงฉุกเฉินต่อสุขภาพในหลายส่วนของโลก
เนื้อหาโดบละเอียดประกอบด้วย
Epidemiology and Transmission
Phylogenetic Classification
Life Cycle of Pathogen
Clinical Manifestations
Host Resistance and Pathogenesis
Diagnosis
Treatment and Outcome
PreventionSource Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น