วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,833 Acute limb ischemia

Clinical practice
N Engl J Med        June 7, 2012

-ภาวะแขนขา (ระยางค์) ขาดเลือดเฉียบพลัน (acute limb ischemia) เป็นการลดการใหลเวียนของโลหิตที่แขนขาอย่างฉับพลันเป็นภาวะที่คุกคามต่อการคงอยู่ของแขนขา ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการประเมินและรักษาอย่างรวดเร็ว
-สาเหตุของการขาดเลือดเฉียบพลัน ได้แก่ การอุดตันจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงของแขนขาหรือการผ่าตัดทางเบี่ยง (bypass graft), ก้อนหรือลิ่มเลือด (embolism) ที่หลุดจากหัวใจหรือโรคของหลอดเลือดแดง การฉีกขาดและการบาดเจ็บของหลอดเลือด
-การประเมินลักษณะแขนขา, อุณหภูมิ, ชีพจร (รวมถึงโดยการใช้ doppler), การรับความรู้สึกและกำลังความแข็งแรงจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าแขนขายังเป็นปกติหรือถูกคุกคามหรือเกิดความเสียหายโดยถาวรหรือไม่
-การวินิจฉัยที่รวดเร็วและการเปิดหลอดเลือดที่อุดตัน (revascularization) โดยการใส่สายสวนเพื่อการละลายของลิ่มเลือดหรือเอาลิ่มเลือดออกหรือโดยการผ่าตัดฟื้นฟูเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียแขนขา
-การใส่สายสวนเพื่อการละลายของลิ่มเลือดโดยตรงเป็นการรักษาที่่มีมักจะทำในแขนขาที่ยังดีอยู่หรือเกิดการอุดตันเล็กน้อย ที่เพิ่งมีการอุดตัน การอุดตันของขดเลือด ส่วนการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดที่อุดตันโดยทั่วไปเป็นที่นิยมสำหรับแขนขาที่มีการขาดเลือดในทันทีหรือมีการอุดตันเป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์
-การตัดแขนขาจะทำในผู้ป่วยที่มีความเสียหายโดยไม่คืนกลับแล้ว
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  Evaluation
  Treatment
  Long-Term Management
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source InformationKey Clinical Points

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1006054

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น