วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,873 แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี


เป็นฉบับทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2554
โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น