วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,863 Practice guidelines for management of nonalcoholic fatty liver disease

Journal watch
ภาวะไขมันสะสมที่ตับโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากอัลกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) เป็นหนึ่งในโรคตับเรื้อรังชนิดที่พบมากที่สุด ขณะนี้ American Association for the Study of Liver Diseases, the American College of Gastroenterology, และ American Gastroenterological Associationได้ร่วมมือกันเพื่อออกแนวทางในการวินิจฉัยและการรักษาของ NAFLD
ข้อแนะนำได้ถูกจัดลำดับตามน้ำหนักคำแนะนำ (ระดับสูง = 1; ระดับอ่อน = 2) และคุณภาพของหลักฐาน (มาก = A; ปานกลาง = B; ต่ำ = C) ข้อแนะนำที่แข็งแกร่งที่สุด (เกรด 1A หรือ 1B) ซึ่งจะเน้นในที่นี้
การพิจารณาเกี่ยวกับการวินิจฉัย
-ผู้ป่วยที่มี hepatic steatosis ซึ่งตรวจพบจากการตรวจด้าน imaging ควรมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงของเมตาโบลิซึม (โรคอ้วน, ความทนต่อน้ำตาลกลูโคส และอื่น ๆ ), การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งที่มีแนวโน้มที่อาจเกิด NAFLD
-สาเหตุอื่นๆ ควรจะได้รับการตัดออกเมื่อมีการประเมินผู้ป่วยที่สงสัย NAFLD
-การคัดกรองที่ทำเป็นประจำสำหรับ NAFLD ไม่แนะนำให้ใช้ในสถานบริการปฐมภูมิเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและทางเลือกของรักษา
-การคัดกรองที่ทำเป็นประจำสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มี NAFLD ไม่ได้เป็นคำแนะนำ
-การตรวจชิ้นเนื้อของตับควรพิจารณาในผู้ป่วย NAFLD ผู้ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของ steatohepatitis และ fibrosis ที่เป็นมากแล้ว (เช่นผู้ป่วยที่เป็น metabolic syndrome) แต่ควรจะหลีกเลี่ยงในผู้ที่ไม่มีอาการร่วมกับผลตรวจเลือดของตับปกติ
การพิจารณาเกี่ยวกับการรักษา
1. การลดน้ำหนัก (โดยอาหารที่มีพลังงานต่ำโดยอาจจะออกหรือไม่ออกกำลังกายเพิ่ม) อย่างน้อย 3-5% ของน้ำหนักตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลง 10% ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้ shepatic steatosis ดีขึ้นและอาจรวมถึงการอักเสบ
-ไม่แนะนำให้ใช้ metformin และกรด ursodeoxycholic ในการรักษา NAFLD
-ถึงแม้ว่ายากลุ่ม statin มีความปลอดภัยในผู้ป่วยที่เป็น NAFLD ซึ่งการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุม (randomized, controlled trials) มีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบถ้ามีความจำเพาะในการรักษา nonalcoholic steatohepatitis (NASH)
-คำแนะนำในการใช้กรดไขมัน Omega-3 สำหรับการรักษา NAFLD ยังไม่สมบูรณ์
-Pioglitazone สามารถนำมาใช้ในการรักษา NASH ที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อพิสูจน์ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยในระยะยาวและประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่ทราบและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อย
-วิตามินอีในขนาด 800 IU / วัน ทำให้ลักษณะของจุลกายวิภาคตับในผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นเบาหวานซึ่งได้รับการตรวจชิ้นเนื้อพิสูจน์ว่าเป็น NASH แล้วดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถแนะนำในกลุ่มคนที่เป็น NAFLD นี้ (หมายเหตุ:. มีหลักฐานบางส่วนว่าการได้รับวิตามินอีขนาดสูงเพิ่มความเสี่ยงสำหรับทุกสาเหตุการเสียชีวิตและโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก)
-ถึงแม้ว่าการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะน้ำหนักเกิน (bariatric) มีประสิทธิภาพในการรักษา NASH แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีโรคตับแข็ง
-คำแนะนำในการผ่าตัดแบบ bariatric สำหรับการรักษา NASH ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น