วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,861 ความหมายของ preload และ afterload


Preload คือ ภาระหรือ load ที่เกิดขึ้นก่อนหัวใจจะเริ่มหดตัวซึ่งหมายถึง venous filling pressure (end diastolic volume : EDV) ที่ผลักดันเลือดให้เข้าสู่หัวใจห้องบนและห้องล่างตามลำดับ หรือคือการที่หัวใจห้องล่างเหยียดคลายตัวก่อนที่จะเกิดการหดตัว การเพิ่มขึ้นของปริมาณเลือดหรือความเร็วของการใหลกลับของเลือดดำจะเพิ่ม preload
โดยหัวใจจะหดตัวตอบสนองแรงขึ้นตาม Frank–Starling law จะเพิ่มปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง (stroke volume) การลดของเลือดดำที่ใหลกลับจะเกิดผลตรงกันข้ามกันคือทำให้เกิดการลดลงของปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง
Afterload คือ ภาระหรือ load ที่กระทำต่อหัวใจห้องล่างหลังจากหัวใจหดตัวซึ่งหมายถึง ความดันเลือดแดง (arterial pressure) นั่นเอง หรือคือความดันที่ผนังหัวใจห้องล่าวต้องสร้างขึ้น (ventricular wall stress)  ระหว่างบีบตัวเพื่อฉีดเลือดออกจากหัวใจ
การเพิ่มของ afterload ทำให้ขัดขวางหัวใจห้องล่างในการบีบเลือดออกทำให้เกิดปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้งลดลง การเพิ่มของ afterload พบใน aortic stenosis และ arterial hypertension
หรือเป็นแรงต้านการบีบตัวของหัวใจ ถ้าเพิ่ม afterload หัวใจต้องบีบตัวให้ได้แรงเพิ่มขึ้น
แต่ stroke volume จะลดลง เพราะ afterload ที่มากทำให้กล้ามเนื้อหดสั้นได้น้อย แปลว่าบีบตัวไล่เลือดออกไปได้น้อย
สรุป afterload เพิ่ม แรงบีบตัวของหัวใจเพิ่ม แต่ stroke volume ลด ถ้า afterload ลดจะได้ผลตรงกันข้าม

Ref: http://std.kku.ac.th/4730700598/new/CVS.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke_volume
http://www.ps.si.mahidol.ac.th/PSBoard/psboard_Question.asp?GID=484
http://www.pha.nu.ac.th/apirukw/ambu/uploads/C2CAB_Handout_Pharmacotherapeutics_HF_49.pdf

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1/4/60 21:16

    ช่วยอธิบายความหมาย afterload ของ left ventricle คืออะไร
    และ afterload ของ right ventricle คืออะะไร

    ตอบลบ