วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,860 Women with atrial fibrillation have higher risk for stroke than men

Journal watch
การศึกษาบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดได้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีภาวะ atrial fibrillation (AF) มีความเสี่ยงสูงขึ้นของโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย นักวิจัยชาวสวีเดนได้ให้ความสำคัญกับคำถามนี้ โดยในการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังซึ่งทำทั่วประเทศโดยมีผู้ที่เป็น AF จำนวน 100.000 คน
ในการติดตามเฉลี่ย1.2 ปี, พบว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบพบได้มากอย่างมีนัยสำคัญในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย (6.2% ต่อ 4.2% ต่อปี) หลังจากที่มีการปรับ 35 ปัจจัยร่วมของโรคหลอดเลือดสมอง (เช่น อายุ, เหตุการณ์ที่เคยมีเหตุการณ์ของ embolic, หัวใจล้มเหลว, ความดันโลหิตสูง โรคอื่น ๆ, การใช้ยา)
ความเสี่ยงสำหรับโรคหลอดเลือดสมองยังคงสูงอย่างมีนัยสำคัญโดยในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย 18%  ในบรรดาผู้ป่วยที่เป็น AF โดยไม่พบโรคหัวใจร่วมอื่นๆ (lone AF) (มีนิยามคือการมี CHADS2 เท่ากับ 0 คะแนนและ อายุน้อยกว่า 65 ปี), โรคหลอดเลือดสมองเกิดได้บ่อยมากขึ้นในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย (0.7% เทียบกับ 0.5% ต่อปี) แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญ
ในหัวข้อความคิดเห็นได้กล่าวไว้ว่า ในการศึกษาขนาดใหญ่นี้ผู้หญิงที่เป็น AF มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย ผู้เขียนแนะนำว่าเพศหญิงควรได้รับการพิจารณาเมื่อจะตัดสินใจในการรักษาด้วยยากันเลือดแข็งตัวเพื่อรักษา AF ซึ่งจริงๆ แล้วใน CHA2DS2-VASc ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย AF กำหนดว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะได้ 1 คะแนน ซึ่งผู้หญิงอายุน้อยกว่า (อายุ <65) ที่เป็น AF โดยไม่พบโรคหัวใจร่วมอื่นๆ แต่ปรากฏว่ามีความเสี่ยงต่ำสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเหมือนในชาย ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยยากันเลือดแข็งตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น