วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,847 การมีกรดยูริคสูงในเลือดเป็นตัวทำนายการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome)

Elevated serum uric acid predicts metabolic syndrome in adolescents
Journal watch
การมีกรดยูริคสูงเป็นหนึ่งในจำนวนของความผิดปกติทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับภาวะภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) ในเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์นี้ในวัยรุ่น ผู้วิจัยได้ติดตามแบบสุ่มในวัยรุ่นชาย 613 คน (ช่วงอายุ 10-15 ปี) จากศูนย์ตรวจสุขภาพในไต้หวันนานเฉลี่ย 2.7 ปี โดยที่กรดยูริค, รอบเอว, ความดันโลหิต (BP), ดัชนีมวลกาย (BMI), น้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังอดอาหารและระดับคอเลสเตอรอลได้รับการวัดระดับพื้นฐานเดิมไว้และติดตาม ส่วนวัยรุ่นที่มีภาวะ metabolic syndrome, โรคเบาหวานชนิดที่ 1, ความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงซึ่งมีอยู่เดิมแล้วจะถูกตัดออกจากการศึกษา
วัยรุ่นถูกแบ่งออกเป็นควอไทล์ตามระดับกรดยูริค ตั้งแต่ระดับต่ำสุด (เฉลี่ย 5.2 mg / dL) ไปจนสูงสุด (เฉลี่ย 8.9 mg / dL) พบว่า 19 คน (3.1%) เกิด metabolic syndrome ซึ่งมีนิยามโดยเกณฑ์ของ International Diabetes Federation consensus (โดยมี > 3 ต่อไปนี้: โรคอ้วนลงพุง ไตรกลีเซอไรด์, 150 mg / dL, LDL <40 mg / dL ความดันโลหิตสูง และพลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร  100 mg / dl)
อายุ, ขนาดรอบเอว, BMI, BP, HDL และไตรกลีเซอไรด์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับระดับพื้นฐานของกรดยูริค ความเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะ metabolic syndrome มีนัยสำคัญมากขึ้นในวัยรุ่นในควอไทล์ที่มีกรดยูริคสูงสุดมากกว่าในผู้ที่อยู่ในควอไทล์ต่ำสุด (odds ratio 6.39) positive predictive value ของค่ากรดยูริคพื้นฐานที่ 7.6 mg / dL ในการเกิดภาวะ metabolic syndrome คือ 79% และ negative predictive value คือ 94%
การมีกรดยูริคที่สูงกว่า, เส้นรอบเอวและความดันโลหิตเป็นตัวทำนายอิสระของการเกิด metabolic syndrome ภายหลังการติดตาม
ในหัวข้อความคิดเห็นกล่าวไว้ว่า กรดยูริคถูกตั้งสมมติฐานว่าเป็นพิษต่อเซลบุผิวหลอดเลือด (endothelial) และมีบทบาทในการเกิดความดันโลหิตสูงและภาวะ metabolic syndrome ถึงแม้จะเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างเล็กและระดับกรดยูริคในเลือดสูงอย่างน่าแปลกใจ, ซึ่งพบว่ากรดยูริคในเลือดเป็นเครื่องหมายของการเกิดภาวะ metabolic syndromeในวัยรุ่น

Ref: http://pediatrics.jwatch.org/cgi/content/full/2012/613/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น