วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,848 Thrombotic stroke and myocardial Infarction with hormonal contraception

Original article
N Engl J Med  June 14, 2012


ถึงแม้ว่าหลายๆ การศึกษามีการประเมินความเสี่ยงของการอุดตันหลอดเลือดดำจากฮอร์โมนคุมกำเนิดใหม่ๆ แต่มีเพียงเล็กน้อยที่ประเมินเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองตีบ (thrombotic stroke) และกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) และผลก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่
การศึกษานี้เป็นแบบ historical cohort study โดยติดตามหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ อายุ 15-49 ปี ที่ไม่มีประวัติของโรคหลอกเลือดหัวใจหรือมะเร็ง เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด จุดสิ้นสุดทางคลินิกเพื่อการประเมิน (clinical end points) และตัวแปรที่อาจเกิดขึ้นได้จากสี่ชนชาติที่ลงทะเบียนในการศึกษา
รวมแล้วมีผู้หญิงที่อยู่ในการศึกษา 1,626,158 คน ทำให้มีการสังเกตเป็นจำนวน 14,251,063 คน-ปี ซึ่งพบว่า 3,311 คนเกิดหลอดเลือดสมองตีบ (21.4 ต่อ 100,000 คน-ปี) และ 1725 คนเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย (10.1 ต่อ 100,000 คน-ปี) 
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด  ผู้ที่ปัจจุบันยังใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ได้แก่ ethinyl estradiol ขนาด 30-40 mcg สัมพันธ์กับ relative risks ดังนี้ ( 95% confidence intervals) สำหรับหลอดเลือดสมองตีบและกล้ามเนื้อหัวใจตาย, สอดคล้องกับชนิดของ progestin norethindrone, 2.2 (1.5-3.2) และ 2.3 (1.3-3.9); levonorgestrel, 1.7 (1.4 - 2.0) และ 2.0 (1.6 - 2.5); norgestimate, 1.5 (1.2 -1.9) and 1.3 (0.9 -1.9); desogestrel, 2.2 (1.8 - 2.7) และ 2.1 (1.5 - 2.8); gestodene, 1.8 (1.6 - 2.0) and 1.9 (1.6 - 2.3); และ drospirenone, 1.6 (1.2 - 2.2) and 1.7 (1.0 - 2.6) ตามลำดับ
โดย ethinyl estradiol ที่ขนาด 20 μg พบว่าความสัมพันธ์ของ relative risks สอดคล้องกับชนิดของ progestin ดังนี้ desogestrel, 1.5 (1.3 - 1.9) และ 1.6 (1.1 - 2.1); gestodene, 1.7 (1.4 - 2.1) และ 1.2 (0.8 - 1.9); และ  drospirenone, 0.9 (0.2 - 3.5) และ  0.0. สำหรับชนิดแปะที่ผิวหนังสอดคล้องกับความสัมพันธ์ 3.2 (0.8 - 12.6) และ 0.0, และสำหรับชนิดวงแหวนใส่ช่องคลอด, 2.5 (1.4 - 4.4) และ  2.1 (0.7 - 6.5).
ถึงแม้ absolute risks ของหลอดเลือดสมองตีบและกล้ามเนื้อหัวใจตายสัมพันธ์กับฮอร์โมนคุมกำเนิดในระดับต่ำ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัย 0.9 - 1.7 กับการใช้ยารับประทานคุมกำเนิดซึ่งรวมถึง ethinyl estradiol ที่ขนาด 20 μg และ 1.3 - 2.3 กับ ethinyl estradiol ที่ขนาด 30 - 40 μg โดยมีความแตกต่างที่เล็กน้อยในความเสี่ยงตามประเภทของ progestin (ได้รับทุนสนับสนุนโดยสมาคมหัวใจของเดนมาร์ก)


อ้างอิงและอานต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1111840

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น