วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,839 A "New" treatment for lipodermatosclerosis?

Jouurnal watch
Lipodermatosclerosis อาจจะเรียกว่า sclerosing panniculitis มีลักษณะเรื้อรัง มีอาการปวด เกิดที่ขาส่วนล่างโดยช่วยว่ามีสาเหตุมาจากการการใหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำไม่เพียงพอ (venous insufficiency) และสัมพันธ์กับการมีความผิดปกติเกี่ยวกับภาวะการแข็งตัวของเลือด (abnormal coagulation) หรือการขาดของขบวนการย่อยโปรตีน (proteolytic process) สำหรับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าการรักษาที่ดีที่สุดของ venous insufficiency คือการรักษาด้วย compression therapy อย่างเพียงพอและอาจจะรวมถึงการให้ยาแอสไพรินขนาดต่ำรับประทาน การใช้การรักษาโดยการผ่าตัดหรือการใช้ยายังเป็นที่โต้แย้ง
ผู้นิพนธ์ได้ดำเนินการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย 32 คน (เป็นหญิง 26 คน) ที่เป็น lipodermatosclerosis ที่ได้รับการรักษาในประเทศไทยด้วยการให้ hydroxychloroquine ชนิดรับประทาน (ขนาดสูงสุด 6.5 มก. / กก. / วัน) และ pentoxifylline (1,200 มก./วัน) แต่ไม่มีการใส่ถุงน่องรัด โดยพบว่า 30 คน ลดความปวดได้ 50% และมีเพียง 13 คนที่หายจากอาการปวดโดยสมบูรณ์ การบวมลดลง 14 คนใน 15 คนที่บวม อาการแดงดีขึ้นจาก 24 คนใน 28 คน, 17 คนดีขึ้นกว่าสภาวะเดิมมากกว่า 50% โดยมีเพียง 4 คนที่อาการหายโดยสมบูรณ์ ระยะเวลาของโรคก่อนเริ่มให้การรักษาและระยะเวลาเมื่อเริ่มตอบสนองต่อการรักษาไม่ได้มีการรายงานไว้ ผู้ป่วย 2 คนมีการกำเริบ ณ. เดือนที่ 7 และ 12 ของการหยุดรักษา
ในหัวข้อความคิดเห็นได้กล่าวไว้ว่า เดิมมีรายงานเกี่ยวกับการรักษาโดยใช้ยา 1 ตัว คือ hydroxychloroquine หรือ pentoxifylline ซึ่งมีความจำกัดในผลการรักษา ฉันสงสัยว่าการให้การรักษาด้วยยาดังกล่าวร่วมกับการรัดด้วยถุงน่องน่าจะเพิ่มอัตราการตอบสนองมากขึ้นหรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ ความพยายามในการรักษาเดิม และระยะเวลาของโรค ตัวแทนเหล่านี้ควรนำมาพิจารณาในการปฏิบัติของเรา ฉันมักจะการรักษาดังกล่าวร่วมกับการใช้ถุงน่องรัด

Ref: http://dermatology.jwatch.org/cgi/content/full/2012/608/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น