วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,845 แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

โดยสมาคมแพทย์โรคจมูก(ไทย) ร่วมกับสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำและวิธีการจัดทำ
คำจำกัดความและการแบ่งชนิด
โรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน
หลักการรักษา
การกำจัดหลีกเลี่ยงและการป้องกัน
การรักษาด้วยยา
การรักษาด้วยวัคซีน(อิมมูนบำบัด)
การรักษาด้วยการผ่าตัด
การแพทย์ทางเลือกและการส่งต่อผู้ป่วย
การรักษาในกรณีเฉพาะ
แผนภูมิ แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ด้วยยา


Link download: http://rcot.org/datafile/_file/_doctor/88b81f499ea324fd1c861b51bbb2fcbd.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น