วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,871 การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง VS การฉีดยาใต้ผิวหนัง


การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (intradermal injection) อาจจะมีความใกล้เคียงกับการฉีดยาใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection) จึงเขียนสรุปความแตกต่างไว้ดังนี้ครับ
การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง อาจจะเป็นการฉีดเพื่อให้ยา การฉีดวัคซีน การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง ควรฉีดบริเวณที่ไม่มีขน เช่น แขนด้านใน โดยใช้เข็มขนาดเล็ก ดึงผิวหนังที่จะฉีดให้ตึงด้วยมือซ้ายแล้วใช้มือขวาจับกระบอกฉีดยาให้ขนานกับผิวหนังเป็นมุม 10-15 องศา สอดปลายเข็มในผิวหนังหงายปลายแฉลม (bevel) ของเข็มขึ้น แทงเข็มเข้าในผิวหนังตื้น ๆ จนสุดปลายแฉลมเดินยาช้า ๆ จนยาหมดจะได้ตุ่มนูนขนาดประมาณ 3 – 4 มม.
การฉีดยาใต้ผิวหนัง เพื่อการให้ยาบาง เช่น insulin, heparin, epinephrine, terbutaline และวัคซีนบางชนิดเข้าชั้นใต้ผิวหนังแทงเข็มให้เร็ว ทำมุม 45 องศา (บางแนวทางใช้ 90 องศา) ขึ้นกับความหนาของไขมันใต้ชั้นผิวหนัง อาจยกผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนังขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีดลึกเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อ ดูดตรวจสอบว่าได้เลือดหรือไม่ ถ้าได้เลือดให้ดึงเข็มออก แล้วเริ่มต้นใหม่
โดยสามารถดูภาพประกอบดังภาพด้านล่างRef: คู่มือเวชปฏิบัติหัตถการสำหรับนักศึกษาแพทย์
http://www.fashion-res.com/intradermal-subcutaneous-and-intramuscular/
http://minngaraya.blogspot.com/2011/03/subcutaneous-injection.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น