วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,868 Exanthematous drug eruptions

Clinical practice
N Engl J Med     June 28, 2012

Key clinical points สรุปไว้ดังนี้
-Exanthematous drug eruptions อาจจะเรียกว่า morbilliform rashes คือผื่นที่มีลักษณะเหมือนผื่นในโรคหั หรือ maculopapular rashes คือผื่นที่มีลักษณะนูนและราบอยู่ด้วยกัน โดยเกิดขึ้น 1-5% ของผู้ที่ใช้ยาเป็นครั้งแรก
-มักจะเป็นปฏิกิริยาของภาวะคันที่ผิวหนัง โดยมักจะปรากฏในช่วงเวลา 4-21 วันหลังจากที่เริ่มได้รับยาที่เป็นสาเหตุ และมีลักษณะการกระจายตัวแบบสมมาตร ผื่นราบสีชมพู-สีแดงและกระจายตัวอย่างรวดเร็วและอาจลามรวมเข้าด้วยกัน
-ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
-การพิสูจน์และการหยุดยาที่เป็นสาเหตุเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการดูแลรักษา โดยให้การรักษาตามอาการด้วยยาแก้คันและการใช้กลูโคคอร์ติคอยด์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงทาเฉพาะที่
-อาการและอาการแสดงที่ควรตระหนักและแจ้งให้แพทย์ทราบว่าอาจจะเป็นปฏิกิริยาของผิวหนังที่รุนแรงได้แก่การมีรอยโรคทีเยื่อบุผิวในที่ต่างๆ  อุณหภูมิสูงกว่า 38.5 °C ใบหน้าบวมและแดง และมีความผิดปกติของต่อมน้ำเหลือง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  Evaluation and Diagnosis
  Assessing the Likelihood of a Severe Reaction
  Further Evaluation
  Management
  Subsequent Care of Patients with a History of an Exanthematous Drug Reaction
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source InformationKey Clinical Points

อ่านต่อ: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1104080

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น