วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,843 ภาพรังสีทรวงอกหญิง 35 ปีที่เป็นวัณโรคปอด

หญิง 35 ปี ไอเล็กน้อย แต่เรื้อรังมากกว่า 1 เดือน ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อยหอบ CXR ดังรูปแรก ผล sputum AFB 3+ 1 วัน หลังให้การรักษาครบ 6 เดือน รอยโรคเล็กลงเป็นดังภาพที่สอง และหลัง F/U CXR อีก 6 เดือนต่อมาเป็นดังรูปที่ 3
มีสิ่งที่ชวนคิดนิดนึงว่า รอยโรคช่างกลมดีจัง ซึ่งโดยส่วนตัวพบรอยโรคชนิดนี้ในวัณโรคปอดได้น้อย และอยากถามประสบการณ์ว่าการรักษาครบแล้วขนาดก้อนลดลงแต่ยังไม่หายทั้งหมดส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดสำหรับรอยโรคแบบนี้ เผื่อมีผู้จะแชร์ประสบการณ์ แต่ยังไงแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่เวรจะสืบค้นเรื่องนี้แล้วนำมาเสอนอีกทีครับ...


CXR 1

CXR 2

CXR 3

จากการสืบค้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพบว่า 3%–6% postprimary disease จะมีลักษณะของ tuberculomas หมายถึงการมีลักษณะกลม รูปไข่ หรืออมีขอบเขตคมชัด มักมีขนาดอยู่ระหว่าง 0.5–4.0 ซม. มักเป็นก้อนเดียว หรืออาจเป็นหลายก้อนก็ได้ อาจจะมีขอบเรียบหรือไม่เรียบก็ได้ และมักมีหินปูนจับซึ่งอาจเรียกว่า satellite lesion เนื้อหาอื่นๆ ทีสืบค้นได้เพิ่มจะนำมาลงอีกครั้งนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น