วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,829 แนวทางปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

แนวทางปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
[Ventilator-associated Pneumonia (VAP)]
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค


1 ความคิดเห็น:

  1. รักและช่วยชีวิตคุณได้! รักษาเอชไอวีโรคเอดส์ไวรัสตับอักเสบ A, B และ C, มาลาเรีย, เริม, สิว, วัณโรค, ปอดบวม, มะเร็ง, ไข้หวัด, หวัด, พิษ, เห็ด, ไหม้, รักษาปัญหาผิวและช่วยเร่งการรักษาฆ่าเชื้อ .....
    แพทย์มโนธรรมพูด: ขึ้น:http://2012mmsthrive.blogspot.fr/2012/05/b-c-100-leprosarium-dyscrasic-stromal.html

    ตอบลบ