วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

695. Post inflammatory hypopigmentation

หญิง 50 ปี พบมีร่องรอยที่ผิวหนังทั่วร่างกาย แต่ชัดมากที่ขาทั้งสองข้าง นอกจากเกลื้อนแล้วคิดถึงอะไรได้อีกบ้าง
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Cause of hypopigmentation
-Pityrasis alba
-Vitiligo
-Genetic defects
-Skin damage
-Burns
-Inflammation
-Infection
-Albinism
-Piebaldism
-Corticosteroid injection
-Leprosy
-Waardenburg syndrome
-Tuberous sclerosis
-Hypomelanosis of Ito
-Oculo-cutaneous albinism

ส่วนในผู้ป่วยคนนี้เป็น Post inflammatory hypopigmentation เนื่องจากมีผื่นแดงจากแพ้ยา หลังจากผื่นหายพบเป็นลักษณะดังนี้ โดยบริเวณอื่นของร่างกายจางลงแล้งยังเหลือชัดบริเวณขาสองข้าง

1 ความคิดเห็น: