วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

703. Patent ductus arteriosus with pregnancy

หญิงตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์มี continuous murmur at the upper left sternal border คิดถึงอะไร จะวางแผนการคลอดอย่างไร (ผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ)


จากการตรวจร่างทำให้คิดถึง patent ductus arteriosus (PDA) ซึงเป็น Left-to-right shunt ชนิดหนึ่ง หญิงที่ตั้งครรภ์มักทนต่อสภาวะนี้ได้ดี โดยเฉพาะถ้ายังไม่มี pulmonary hypertension ดังนั้นจึงวางแผนให้คลอดตามปกติ
โดย The American Heart Association แนะนำให้ยาปฎิชีวนะ bacterial endocarditis prophylaxis ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แต่ใน PDA ที่ยังไม่ได้ทำการปิดจัดเป็น moderate risk แต่ถ้าปิดแล้วมากกว่า 6 เดือนจัดเป็น low risk (ส่วนผล Echocardiography พบเป็น PDA จริง)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น