วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

706. Scrub typhus with pneumonia

หญิง 13 ปี ไข้ 7 วัน ต่อมาเหนื่อยมากขึ้น ตรวจร่างกายที่ต้นขาซ้ายพบดังภาพ CXR เป็นดังนี้, สิ่งที่ตรวจพบอธิบายเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือไม่ อย่างไร จะให้การรักษาอย่างไร

ลองมาดูการศึกษานี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ
จากการศึกษานี้พบว่าในโรคไข้รากสาดใหญ่ (ไทฟัส) หรือ scrub typhus จะมี Pulmonary symptoms ได้ถึง 61.5% โดยพบมีความผิดปกติจากภาพรังสีได้ 64.6% ซึ่ง bilateral reticularopacities เป็นลักษณะที่พบได้มากที่สุดคือ 48.5% (ทั้งสามค่าเป็นการคิดจากผู้ป่วยที่เป็น scrub typhus ทั้งหมด 130 คน) และเป็นที่น่าสังเกตว่าจะพบ eschar ได้เพียง 33.1%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น