วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

732. Parkinson's disease

ช่วงนี้พบผู้ป่วยที่สงสัย Parkinson's disease หลายคน จะมีแนวทางการวินิจฉัยอย่างไร มีโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกันหรืออยู่ใน differential diagnosis อะไรบ้าง

Diagnosis and Management of Parkinson's Disease


LR+ = positive likelihood ratio; NPV = negative likelihood ratio
Click ทั่ภาพเพื่อขยายขนาด

ส่วน differential diagnosis จะมีเนื้อหามากไม่สามารถลงได้ครบ ลงได้เฉพาะชื่อโรคหรือสภาวะ รายละเอียดให้ติดตามอ่านต่อตาม Link นะครับ

-Idiopathic Parkinson’s disease
-Drug-induced parkinsonism
-Vascular parkinsonism
-Essential tremor
-Normal-pressure hydrocephalus
-Progressive supranuclear palsy
-Multiple system atrophy (e.g., Shy Drager syndrome, olivopontocerebellar atrophy, nigrostriatal degeneration)
-Corticobasal degeneration
-Dementia with Lewy bodies

http://www.aafp.org/afp/2006/1215/p2046.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น