วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

743. Menopause diagnosis

มีผู้ป่วยหญิงที่มีอาการคล้ายอาการวัยทอง (menopause) จะมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยอย่างไร?

การวินิจฉัยประกอบด้วย
1.History of menstrual cessation
2.Menopausal symptom
3.Hormonal level: FSH, LH, E2
4.Vaginal cytology

ประวัติ: สตรีที่มีอายุใกล้วัยหมดประจำเดือน ขาดระดูตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (ในสตรีอายุน้อยควรจะตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อยืนยัน และหาสาเหตุอื่นด้วย) มีอาการของวัยหมดระดู เช่น รู้สึกร้อนวูบวาบ เหงื่ออกมาก ช่องคลอดแห้ง
ตรวจร่างกาย: ไม่จำเพาะเจาะจง อาจพบ ผิวหนังเหี่ยวย่น ผิวช่องคลอดบางและแห้ง ไม่มีมูกบริเวณปากมดลูก
การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
-FHS มากกว่า 40 mIU/ml
-LH มากกว่า 25 mIU/ml
-LH:FSH น้อยกว่า 0.7
-Estradiol 10-20 pg/ml
-Vaginal smear: parabasal cell มากกว่า 50%
-Fern test

http://elearning.medicine.swu.ac.th/edu/images/stories/gynec/menopause.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น