วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

716. Aortic regurgitation

ช่วงนี้พบผู้ป่วย Aortic regurgitation บ่อย ๆ จะมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไร?

Management strategy for patients with chronic severe aortic regurgitation
ส่วนในกรณีที่เป็น Mild จะตรวจติดตามและทำ Echocardiography ทุก 2-3 ปี ถ้าอาการมากกว่านี้ (modate) ก็ติดตามบ่อยกว่านี้

เป็นเพียงแนวทางที่ให้ดูง่ายขึ้นแต่ต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มตาม Link นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น