วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

722. Chronic paronychia

หญิง 54 ปี ปวดนิ้วหัวแม่เท้าสองข้างและมีหนองเป็นมามากกว่า 1 เดือน เมื่อกดมีหนองใหลออกมา  Dx?, Cause?

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
สงสัย Chronic paronychia จะทำให้เกิดการบวม แดง กดเจ็บ และทำให้เล็บนุ่ม เปียก อาการจะเป็นอยู่ 6 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น อาการแดงจะน้อยกว่าแบบ acute การปวด บวม อักเสบ จะเกิดเป็นช่วงๆ มักเป็นหลังจากการสัมผัสน้ำหรือความชื้น ในที่สุด nail plat จะหนาตัวขึ้นและสีซีดลง และเกิดเส้นขวางสีขาวที่เล็บ cuticle และ nail fold อาจจะแยกออกจาก nail plate เกิดเป็นช่องว่างให้เชื้อต่างๆเข้ามาได้ เช่น Candida albicans การทำ wet mount ด้วย potassium hydroxide จาก scrap จะเห็น hyphae ของเชื้อ และการเพาะเชื้อจากหนองก็อาจพบ bacteria หรือ hyphae ของราได้ 95% ของผู้ป่วยจะสามารถพบ C. albicans เชื้ออื่นที่อาจพบ เช่น atypical mycobacteria , gram – negative rods และ gram-negative cocci


http://ouitragoon.spaces.live.com/blog/cns!9321C46701970B66!1416.entry
http://www.aafp.org/afp/2001/0315/p1113.html

1 ความคิดเห็น: