วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

710. Rapid progression of chronic kidney disease

ชายอายุ 61 ปี Chronic kidney disease ผล creatinine เป็นดังนี้, คิดว่าการทำงานของไตลดลงมากน้อยอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับธรรมชาติของการดำเนินโรค Chronic kidney disease (BW 60 Kg.)

เมื่อมาคำนวน Creatinine crearance (CrCl) โดย Cockcroft-Gault equation
จะพบว่าปี 52 = 38.7, ปี 53= 12.9, ปี 53=7.4
เมื่อเปรียบเทียบจากกราฟด้านล่างจะพบว่าผู้ป่วยอยู่ในกรณีที่มีการลดลดของการทำงานของไตอย่างรวดเร็ว โดยลดลงมากกว่า 10 ml/minute/1.73 m2/year


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น