วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

702. Obesity with secondary amenorrhea/hypothyroid

หญิง 33 ปี Obesity with secondary amenorrhea, PE: ยังไม่พบสาเหตุ, ผลตรวจเลือดเป็นดังนี้ คิดว่าสาเหตุน่าจะเป็นอะไร

Evaluation of secondary amenorrhea
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

จากแนวทางข้างบนจะพบว่าผู้ป่วยมีผลตรวจทางห้องปฎิบัติการปกติยกเว้นมี TSH สูงดังนั้นสาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ hypothyroidism จึง plan ว่าจะตรวจดูไทรอยด์ฮอร์โมน (FT4) ต่อ

Progress case: ผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าผู้ป่วยมีภาวะ Hypothyroid

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น