วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

728. Rubella diagnosis

ชาย 18 ปี ไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ผื่นแดงทั้งตัว ถ้าสงสัยหัดเยอรมันจะตรวจยืนยันการวินิจฉัยอย่างไร

ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน ทำได้ 3 แนวทางคือ
1. การแยกและพิสูจน์เชื้อ
2. ตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา (Serology)
3. การตรวจหา Rubella virus RNA โดยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
1. การแยกและพิสูจน์เชื้อ
- การแยกเชื้อ Rubella virus จาก Throat swab หรือเลือดทำได้ยากมาก Rubella virus มักจะไม่ทำให้เกิด Cytopathic effect (CPE) ในเซลล์เพาะเลี้ยง ดังนั้นจึงต้องทดสอบทางอ้อมคือ Enterovirus Interference assay
2. ตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา (Serology)
การตรวจหา Rubella antibody ทำได้หลายวิธีดังนี้
.Hemagglutination inhibition test (HI)
.Passive hemagglutination test (PHA)
.Radial hemolysis (RH) in gel
.Latex agglutination (LA)
.Enzyme immunoassay (EIA) or ELISA
.Complement fixation test (CF)
.Rubella-specific IgM antibody assay
วิธีการที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการประจำวัน คือ HI test, EIA และ Rubella-specific IgM antibody assay
3. การตรวจหา Rubella Virus RNA โดยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) มีผู้ทำ RT-PCR เพื่อตรวจหา Rubella RNA ในเลือด (เม็ดเลือดขาว / ซีรัม) โดยเพิ่มปริมาณ RNA/DNA ในส่วนของ E1 gene บริเวณที่เป็น Highly conserved region แล้วตรวจหา PCR product โดยวิธี Southern blot hybridization.อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

ยังมีรายละเอียดอีกมาก
 http://www1.ams.cmu.ac.th/depts/clinmcrb/CMBwebsite/Home%20page%20of%20CMB/All%20Microb%20lecture/CMB302/CMB508302_LabDiagArbo&rubella_2546.ppt

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น