วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

711. Proteinuria

ในเวชปฎิบัติจะพบผู้ป่วยมีปัญหา Proteinuria จะบ่อยๆ มีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและดูแลอย่างไร

Algorithm for evaluating the patient with proteinuria

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น