วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

698. Multiple cystic of kidney

หญิง 74 ปี เคยปัสสาวะเป็นเลือด 8 เดือนก่อน ครั้งนี้ก็มาด้วยปัสสาวะเป็นเลือด U/S พบดังนี้ คิดถึงอะไรดีครับ ( Cr 0.8 mg/dl, Film KUB: not seen opaque stone )

พบลักษณะคล้ายเป็น multiple cystic lesion ของไตทั้งสองข้าง บางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็น hydronephrosis แต่ถ้าเป็น hydronephrosis น่าจะพบลักษณะของการ dilate calyx และ ureter แต่กรณีนี้ไม่พบลักษณะดังกล่าว (ดูความแตกต่างจากภาพด้านล่าง)
ซึ่งผู้ป่วยอาจมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดได้ เนื่องจากมีการแตกของถุงน้ำ

ภาพจาก Web
  Ultrasound of multiple non communicating cystic of kidney

Ultrasound of  hydronephrosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น