วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

709. Eschar

Skin lesion ที่ขาขวาในผู้ป่วยชาย 63 ปี, lesion ดังกล่าวจำเป็นต้องเป็น skin lesion ของ scrub typhus หรือไม่

ผู้ป่วยถูกหนามตำแล้วเกิดเป็นรอยดังกล่าวและเกิดการอักเสบลามออกไปดังในภาพ

Eschar: The scab formed when a wound or skin is sealed by the heat of cautery or burning. Also the dark crusted ulcer (tache noire) at the site of the chigger (mite larva) bite in scrub typhus

สาเหตุอื่นที่นอกเหนือจาก scrub typhus ได้แก่
-Aspergillous
-Cutaneous anthrax
-Ecthyma gangrenosum
-Hobo spider poisoning
-Plague
-Warfarin necrosis
-Yellow sac spider poisoning

http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=3313
http://www.wrongdiagnosis.com/symptoms/eschar/causes.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น