วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

712. Tuberculosis pleural effusion

5หญิง 23 ปี แข็งแรงดี ไข้เหนื่อยง่ายมา 5 วัน, CXR ดังนี้ ได้รับการรักษาด้วยยา Ceftriaxone iv 3 วัน และ roxithromycin oral ยังไม่ดีขึ้น เปลี่ยน ceftriaxone เป็น ceftaxidime เป็นวันที่3 ก็ยังไข้สูงตลอด  เหนื่อย, CXR ดังข้างล่าง, U/S chest มี moderate  pleural effusion with mobile fibrin, ผล pleural fluid : yellow clear, WBC 1,750, mono  96%, PMN 4%, protein 5.52 g/dl, sugar 85, LDH 1,034, gram stain และ AFB stain: negative,  ADA และ culture รอผล จะคิดถึงสาเหตุจากอะไรมากที่สุดครับ         
                                            CXR วันที่1
  CXR วันที่6
       
จากผลตรวจเข้าได้กับ exudate และแม้ว่าผล ADA และผล culture จะยังไม่มาแต่ก็คิดถึง Tuberculosis pleural effusion มากที่สุด

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Progress case 14-8-53: หลังจากให้ยารักษาวัณโรคอีก 3 วันต่อมาสามารถให้กลับบ้านได้โดยไข้ลดลง ลดหอบเหนื่อย F/U CXR: น้ำในเยื่อหุ้มปอดลดลง

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11/8/53 23:18

  TB Pleura

  ตอบลบ
 2. Rt pleural effusion , exudate pleural effusion
  lymphocyte predominate
  DDX TB plural , malignancy ,liver abscess
  clinical suspect TB plural

  ตอบลบ