วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

735. Small lymphocytic lymphoma (SLL)

ชาย 67 ปี มีก้อนใกล้ๆ รักแร้ซ้าย 1 เดือน ตรวจพบดังนี้ (CBC: WBC 238,000) คิดถึงอะไรดีครับ


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
ผู้ป่วยมีก้อนอยู่ที่ใกล้ๆ รักแร้ซ้ายซึ่งอาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองหรือก้อนเนื้องอก เมื่อดู CXR จะพบการทำลายกระดูกซี่โครงดังภาพที่ขยายด้านล่าง อาจทำให้คิดถึงโรคในกลุ่ม Lymphoma หรือ malignancy ที่มีการ invade bone เมื่อมาดูใน PBS พบลักษณะที่น่าจะเป็นเซลในสายของ Lymphocytic (ดูการแยกระหว่างสาย myelocytic และ lymphocytic รวมทั้งการแยกกันภายในสาย  lymphocytic ด้วยกันตาม link ด้านล่าง ซึ่งเซล lymphoma เองก็สามารถพบได้ที่ไขกระดูก, ในกระแสเลือด
ผลตอบกลับจาก รพศ. พบว่าเป็น small lymphocytic lymphoma (SLL) และเมื่อสึบค้นต่อจะพบว่าเป็นกลุ่ม non-Hodgkin's lymphoma ซึ่งมีต้นกำเนิดจากต่อมน้ำเหลือง โดยมีความสัมพันธ์กับ Chronic lymphocytic leukemia (CLL) โดยที่องค์การอนามัยโลกได้บอกว่าทั้งสองคือโรคเดียวกันแต่อยู่ในระยะที่ต่างกันไม่สามารถแยกออกจากกันโดย
สิ้นเชิง1 ความคิดเห็น: