วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

718. Early-stage Hodgkin's lymphoma

Early-stage Hodgkin's lymphoma

Review Article    Current Concepts     NEJM     August 12,  2010

การักษาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกของ Hodgkin's lymphoma (early-stage Hodgkin's lymphoma) เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งในปัจุบัน โดยทุกวันนี้พบว่าผู้ป่วยที่มีชึวิตอยู่มากกว่า 5 ปีหลังได้รับการวินิจฉัย มีมากกว่า90% การทดลองทางคลินิกมุ่งไปที่การลดความเข้มข้นของการรักษาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจทำให้เสียชีวิตในภายหลัง ผลปรากฎว่าการให้การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดตามแนวทางมาตรฐานเพียงอย่างเดียวเปรีบเทียบกับการใช้ยาเคมีบำบัดน้อยรอบลงร่วมกับการฉายรังสี จะให้อัตราการรอดชีวิตเท่ากันในผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกที่มีความเสี่ยงต่ำและยังอาจจะรวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงแต่ยังเป็นระยะเริ่มแรกด้วย ซึ่งการให้การรักษาตามแนวทางที่ลดความเข้มข้นของการรักษาลดลงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าติดตามว่าจะทำให้เกิดการรักษาที่ไม่เพียงพอและทำให้โอกาสการเสียชีวิตจากตัวโรคมากขึ้นหรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น