วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

701. Transverse myelitis

Transverse myelitis
Clinical Practice   
N Engl J Med   August 5, 2010

Transverse myelitis เป็นคำที่ใช้บรรยาย กลุ่มโรคของการอักเสบโดยอาจเป็นลักษณะเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลันของระบบการเคลื่อนไหว, การรับความรู้สึก และระบบประสาทอัตโนมัติ (กระเพาะปัสสาวะ, ลำไส้และระบบสืบพันธุ์) ของไขสันหลัง
ลักษณะทางคลินิกคือมีการขัดขวางการทำงานของทางเดินเส้นประสาทขาขึ้นและขาลงตามแนวระนาบขวางของไขสันหลัง ทำให้มีผลต่อความรู้สึกในแต่ละระดับของไขสันหลังซึงเป็นลักษณะของกลุ่มโรคนี้
มีสาเหตุหลากหลายแต่มักเกิดเป็นลักษณะการแสดงออกอันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเอง เกิดขึ้นภายหลังมีการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน (พบ 60% ของผู้ป่วยเด็ก) หรือเกิดจากการติดเชื้อโดยตรง, รวมทั้งการมีโรคประจำตัวเนื่องมาจากระบบภูมิต้านทาน หรือเกิดขึ้นภายหลังจาก demyelinating disease เช่น multiple sclerosis หรือกลุ่มโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ neuromyelitis optica (Devic's disease ซึ่งเป็นโรค demyelinating disease ที่มีลักษณะของ transverse myelitis และ optic neuritis) แต่อย่างไรก็ตามหลังจากดูในรายละเอียดพบว่า 15 to 30% ของผู้ป่วย transverse myelitis ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน

อ้างอิงและอ่านเพิ่ม: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1001112

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น