วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

742. Ingrown nails

หญิง 57 ปี หลังดำนา 1 สัปดาห์ก่อน เริ่มปวดที่นิ้วมือ Dx?, Mx?


พบมี granulation ที่ lateral nail fold
Ingrown nails: nails which are digging into the skin, thereby causing a break in the skin. Ingrown nails are characterized by inflammation and because of the break in the skin

Paronychia: bacterial infection of the skin surrounding the nail, usually as a result of an ingrown nail


1 ความคิดเห็น:

 1. Acute paronychia

  Mx
  Partial nail extraction+I&D ถ้าเป็น abscess
  Oral ATB+Pain killers
  ส่งย้อมหาเชื้อ จะได้ให้ยาได้ตรง เช่น G/S

  ตอบลบ