วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

754. Pulmonic stenosis/suspect

หญิง 23 ปี มาด้วยเหนื่อยง่ายมากขึ้น ตรวจพบมี Systolic ejection murmur grade 4 at left upper sternal border คิดถึงสาเหตุจากอะไรมากที่สุดครับ
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

จากข้อมูลเท่าที่มี ถามเพื่อนที่เป็น Cardiologist บอกว่าคิดถึง Pulmonic stenosis มากที่สุด จะสังเกตุเห็นว่า CXR มี prominence pulmonary arteries โดยเฉพาะ left pulmonary artery เห็นชัด อาจจะมี mild right atrial enlargement ส่วนใน EKG พบว่ามี right axis deviation, มี R wave สูงมากกว่า S wave ใน V1(เป็นหนึ่งใน criteria ของ RVH), เพื่อนplan ให้ refer แต่อาจจะทำ echo ดูก่อนrefer ถ้าได้ข้อมูลเพิ่มแล้วจะ progress ให้ทราบอีกครั้งครับ

ใน Pulmonic stenosis ถ้าดู CXR และ EKG จะพบ
Plain chest radiographs
-A characteristic radiographic finding, even with mild valvular pulmonic stenosis (PS), is prominence of the main, right, or left pulmonary arteries caused by poststenotic dilatation.
-The intrapulmonary vasculature usually appears normal, even in severe PS.
-In critical PS, the pulmonary vasculature may appear decreased if significant right-to-left shunting occurs through a patent foramen ovale or atrial septal defect or if severe unilateral pulmonary artery branch obstruction is present.
-The overall heart size usually is normal unless RV failure or tricuspid regurgitation develops.
-A prominent right heart border suggesting right atrial enlargement may be present in as many as 50% of affected individuals.
Electrocardiogram
-The degree of (right) ventricular hypertrophy on the ECG is largely correlated directly with the severity of PS.
-With mild PS, 50% of patients have a normal ECG tracing or only mild right-axis deviation.
-With moderately severe PS, right-axis deviation and increased R-wave amplitude in V1 are seen.
-Severe PS is associated with extreme right-axis deviation, a dominant R wave in AVR, and a prominent R wave (>20 mm) in V1.

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/157737-diagnosis

1 ความคิดเห็น:

 1. อันนี้ไม่ทราบจริง ๆ ขอ Ddx แล้วกันครับ
  1. AS แต่ ekg ก็ดูปกติ no LVH, no strain pattern แต่เหมือน cXr มี left side cardiomegaly หรือเปล่า ไม่แน่ใจ
  2. Co-arctation of aorta ไม่มีเหตุผล เป็นการ Ddx แบบเดาครับแต่ cXr ไม่เห็น Rib notching
  3. MR แบบว่า cxr เหมือน carina กางออก หรือเปล่า ??
  4. TR ไม่แน่ใจว่า isolate TR มันมีโรคแบบนี้มั้ย ส่วนใหญ่น่าจะ secondary จาก valve อื่น ๆ

  ตอบลบ