วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

723. Headache approach

ในเวชปฎิบัติพบผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดศรีษะได้บ่อย จะมีแนวทาง approach อย่างไร

 มีรายละเอียดในการตรวจวินิจฉัยมากไม่สามารถรวมเป็นแผนภาพเดียวกันได้ จึงยกตัวอย่างแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยอาการปวดศีษะชนิดที่พบบ่อยๆ มาไว้ รายละเอียดน่าสนมาก อ่านและศึกษาตาม link ต่อนะครัย

Diagnostic criteria for cluster headache
Diagnostic criteria for episodic tension-type headache
Diagnostic criteria for migraine without aura
Diagnostic criteria for migraine with aura
The International Headache Society (IHS) diagnostic criteria
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น