วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

736. Atrial flutter with variable AV(conduction) block

EKG ของหญิง 80 ปี Rhythm ของ EKG นี้คือ

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Atrial flutter with variable AV(conduction) block
Flutter + variable block จะทำให้ total irregularity เหมือน AF แต่จะพบว่า P wave มีความสม่ำเสมอเท่ากันตลอด

2 ความคิดเห็น: