วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

737. Bigeminy with multifocal PVC

EKG ของผู้ป่วยหญิง 49 ปี Rhythm ของ EKG นี้คือ
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

จะพบว่ามี PVC สลับกับตัวที่เป็น sinus เรียกว่า Bigeminy PVC และ PVC ทั้ง 3 ตัวมีรูปร่างแตกต่างกันเรียก Multifocal PVC ดังนั้นจึงเป็นลักษณะของ Bigeminy with multifocal PVC

เพิ่มเติม: PVC ไม่ใช่ rhythm แต่เป็น single ectopic beat ที่มีกำเนิดจาก irritable ventricular focus ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาก่อนไฟฟ้าใน cardiac cycle ปกติของหัวใจขณะนั้นทำให้เกิดการรบกวน underlying rhythm ไฟฟ้าที่ depolarize ventricles จะใช้เวลามากกว่าธรรมดาเนื่องจากไม่ได้กระจายผ่าน conduction pathways ปกติ QRS complexes ที่เกิดขึ้นจึงมีความกว้างเกิน 0.12 วินาที และไม่มี P wave นำหน้า เนื่องจากไม่ได้มีไฟฟ้า depolarize atria มาก่อน นอกจากนั้น T wave ที่ตามหลัง PVC มักจะมีทิศทางตรงข้ามกับตัว PVC

ถ้า PVC มีจุดกำเนิดไฟฟ้าใน ventricle ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป จะให้รูปร่างแตกต่างกัน เรียกว่า multifocal PVC

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22/8/53 13:21

  junctional bradycardia with bigeminy PVC escape beat,

  ตอบลบ
 2. เห็นด้วยครับ
  แล้ว ตัว PVCs ที่มี M shape ตรง V1 -V2 ถือเป็น RBBB ได้มั้ยครับ

  ตอบลบ
 3. Phimaimedicine31/8/53 23:34

  ตอบน้องสน:จากหนังสือคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิกของ อ.พยงค์ จูฑา กล่าวว่า: PVC มีจุดกำเนิดไฟฟ้าจากเวนตริเคล จึงมีลำดับของการกระตุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เมื่อร่วมกับการนำไฟฟ้าผ่านกล้ามเนื้อได้ช้าและเวนตริเคลทั้งสองถูกกระตุ้นไม่พร้อมกัน QRS complex จึงกว้างออกและเป็นหยัก ๆ, ซึ่งจุดกำเนิดของคลื่นไฟฟ้าอาจคาดคะเนจากรูปร่างของ PVC ได้โดย ถ้าเกิดที่ผนังเวนตริเคลซ้ายจะมีลักษณะเป็น RBBB แต่ถ้าเกิดที่ผนังเวนตริเคลขวามีลักษณะเป็น LBBB และในหนังสือยังมีรูปประกอบด้วยครับ...

  ตอบลบ