วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

727. Rubella Antibodies in pregnancy

หญิง 30 ปี แข็งแรงดี เตรียมตัวจะตั้งครรภ์ ผลตรวจ Rubella antibody IgG 62 IU/mL จะแปลผลว่าอย่างไร ต้องให้การดูแลเพิ่มหรือไม่อย่างไร

WHO’s Second International Standard Preparation, the levels of rubella IgG titers (ELISA technique)
-น้อยกว่า 10 IU/mL = an absence of immunity to rubella
-ตั้งแต่ 10 จนถึงน้อยกว่า 15 IU/mL = indeterminate immunity
-ตั้งแต่ 15 IU/mL ขึ้นไป = the presence of antibodies indicating recent infection (correlated with history and clinicals), past infection, or post-vaccination

ดังนั้นในกรณีนี้จึงเท่ากับมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่จะเกิดจากที่เคยมีติดเชื้อหรือจากการได้วัคซีนต้องอาศัยประวัติเพิ่มครับ

เพิ่มเติม: การติดเชื้อหัดเยอรมันในผู้ป่วยตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการแท้ง ตายคลอด หรือมีความผิดปกติได้หลายอย่างซึ่งก็คือ congenital rubella syndrome (CRS) โดยจะมีลักษณะ cataract, patent ductus arteriosus, septal defects, pulmonary artery stenosis, sensorineural deafness,meningoencephalitis, IUGR, chronic diffuse interstitial pneumonitis และ osseous changes โดยเฉพาะถ้ามีการติดเชื้อในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น