วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

705. Ramsay hunt syndrome

ชาย 24 ปี ปากขวาเบี้ยวและปิดตาขวาได้ไม่สนิท ชาลิ้น ปวดหูชวา ลักษณะหูขวาเป็นดังนี้, คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร 

ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

จากข้อมูลผู้ป่วยมี Right facial weakness ชนิด lower motor neuron และพบมีตุ่มน้ำที่เก่าแล้วสีคล้ำๆ บริเวณใบหู
Ramsay Hunt Syndrome เกิดจาก varicella-zoster virus infection ที่หู ( Herpes zoster oticus) และมีการติดเชื้อที่ ganglion ของ 8th cranial nerve และ facial nerve ที่ผ่านมาทางผนังของ external ear 
อาการที่อาจเป็นได้
-หูไม่ได้ยินข้างใดข้างหนึ่ง (ข้างที่เป็น)
-ผื่นตุ่มน้ำใสภายในช่องหู หรือเพดานปากข้างที่เป็น
-เวียนศีรษะบ้านหมุน
-กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง หลับตาข้างที่เป็นไม่ได้
การรักษา
-Acyclovir 800 มก. รับประทานทุก 4 ชม. (5 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 7-10 วัน
-Predinisolone ขนาดสูงแล้วลดขนาดลง แต่บางแนวทางใช้แค่ 20 มก./วัน
ส่วน Bell's palsyเชื่อว่าอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเกิดจากการอักเสบ บวมของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 ทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทและหลอดเลือดต่อรูของกะโหลกศีรษะที่เส้นประสาทดังกล่าวผ่านออกมา ส่งผลให้การทำงานของเส้นประสาทดังกล่าวเสียไป สาเหตุที่ทำให้เส้นประสาทดังกล่าวเกิดการอักเสบยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์ กับการติดเชื้อและการเกิดขึ้นใหม่ (Reactivation) ของเชื้อไวรัสบางชนิดเช่น Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)(6) และ Varicella zoster virus (VZV)(7) เป็นต้น

 

1 ความคิดเห็น: