วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

841. Nausea and vomiting in pregnancy

Nausea and vomiting in pregnancy
Clinical practice
N Engl J Med       October 14, 2010

ประมาณ 50% ของหญิงทึ่ตั้งครรภ์จะมีอาการคลื่นใส้อาเจียนในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ โดยอีก 25% จะมีแค่คลื่นใส้อย่างเดียว คำที่มักใช้กันคือคำว่า“morning sickness” เป็นคำที่ใช้ไม่ตรงกับความหมายเนื่องจากเป็นสภาวะที่มีอาการตลอดทั้งวันไม่ใช่มีอาการแค่ช่วงเช้า ประมาณ 35% จะมีอาการค่อนข้างมาก ทำให้ต้องหยุดงานและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว มีส่วนน้อยที่เกิดภาวะขาดน้ำและน้ำหนักลดลงจนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล อัตราการเกิดภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรง(hyperemesis gravidarum) พบประมาณ 0.3 to 1.0 % โดยจะมีลักษณะอาเจียนตลอด น้ำหนักลดลงมากกว่า 5% มีคีโตนในปัสสาวะ มีความผิดปกติของอิเล็กโตรไลท์ มีภาวะขาดน้ำ ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะสูงขึ้น
บทความนี้ประกอบไปด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
    Evaluation
    Management
    Pharmacologic Therapies
    Alternative and Complementary Therapies
    Management of Refractory Cases
-Areas of Uncertainty
-Guidelines from Professional Societies
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1003896

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น