วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

824. Gonococcal urethritis

ชาย 22 ปี ปัสสาวะขัดและมีหนองใหล 1 สัปดาห์ มีประวัติ unsafe sex 2 สัปดาห์ก่อน ผลย้อมแกรมเป็นดังนี้ พบอะไร วินิจฉัยอะไร รักษาอย่างไร และต้องให้การดูแลเรื่องใดเพิ่มอีกบ้าง?

Gonococcal urethritis
พบ gram negative diplococci จำนวนมาก ได้พยายามดูทั้งแผ่นสไลด์ พบเป็น extra แต่ไม่พบ intracellular PMN แต่ถึงไม่พบ intracellular PMN จากอาการทางคลินิกและลักษณะของเชื้อที่ย้อมได้ก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นหนองใน (Gonococcus) ได้ แต่ถ้าพบจะมีความถูกต้องได้ถึง 98 %
เป็นเชื้อแบคทีเรีย รูปร่างค่อนข้างกลม อยู่กันเป็นคู่ หันด้านเว้าเข้าหากันลักษณะคล้ายเมล็ดกาแฟ หรือเมล็ดถั่วหรือรูปไต (coffee-bean or kidney shaped pairs.) ไม่มี flagella และ endospore แต่อาจมี capsules หรือ fimbriae(pili) เป็นเชื้อชนิด aerobic bacteria ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6-1.0 ไมครอน ย้อมสีแกรมติดสีแดง
การรักษา: ผู้ป่วยที่เป็นหนองในมักมีหนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis,NSU) ร่วมด้วย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจาก Chlamydia trachomatis ร่วมด้วย จึงควรให้ยาที่รักษาทั้งสองโรคและตรวจเพื่อหา STD อื่นๆ ด้วย รวมทั้งต้องรักษาและตรวจ STD อื่นๆให้กับภรรยาหรือคู่นอนด้วย เวลามีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางอนามัย
จาก CDC แนะนำ
Ceftriaxone 125 mg IM in a single dose
หรือ Cefixime 400 mg orally in a single dose or 400 mg by suspension (200 mg/5ml) ร่วมกับการรักษา Chamydia ถ้าไม่สามารถ R/O ออกได้
ยาทางเลือกต่อมาได้แก่ Spectinomycin† 2 g in a single intramuscular (IM) dose
หรือ Single-dose cephalosporin regimens
ยารักษาหนองในเทียม
ยาที่ใช้ในการรักษามี Azithromycin 1 g รับประทานครั้งเดียว
หรืิอ Doxycycline 100 mgรับประทานวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 7วัน
ยาที่เป็นตัวเลือกอื่น Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 7 วัน
หรือ Ofloxacin 300 mg วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 7 วัน
สำหรับผู้ที่เป็นเรื้อรังหรือรักษาไม่หายให้ใช้ยา Metronidazole 2 g รับประทานครั้งเดียวและ Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 7 วัน

Ref:http://www.cdc.gov/std/gonorrhea/stdfact-gonorrhea.htm

1 ความคิดเห็น:

 1. Gram -ve diplococci in PMNs
  Gonococcal urethritis
  Rx
  Ceftriaxone 125 mg im stat+ Empiric
  Doxy 100 1x2 pc ]x7 days
  หรือให้ ceftriaxone 2 gram iv ไปเลยเพราะไม่ต้องเหลือยาทิ้ง
  ส่ง Counselling Clinic HIV , STDx ทุกคน เพื่อ ให้ความรู้เรื่อง STDx และ HIV และ เป็นการ Early detected new case HIV
  ทั้งนี้นัด F/u 2 week // 1 เดือน // 3 เดือน // 6 เดือน แล้วแต่ความน่าจะเป็นและความสงสัย

  ตอบลบ