วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

838. แนะนำเว็บไซต์ ACR Appropriateness Criteria®

แนะนำเว็บไซต์ ACR Appropriateness Criteria®
ของ American college of radiology

The ACR Appropriateness Criteria® เป็นแนวทางที่ใช้ evidence-based เพื่อช่วยแพทย์ในการตรวจทางด้าน imaging ในการวินิจฉัยและให้การรักษาแต่ละภาวะได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะด้านการตรวจวินิจฉัยด้วย imaging, interventional radiology และ radiation oncology โดยมี 169 หัวข้อ มีรายละเอียดมากกว่า 850 เรื่อง สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิจัย วิทยาศาสตร์ และประโยชน์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งเป็นเว็บไซต์น่าสนใจมาก นอกจากนั้นยังแบ่งเป็นระดับคะแนนตามความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการตรวจ รวมถึงการบอกถึงระดับความมากน้อยที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีในแต่ละชนิดการตรวจด้วย
ตัวอย่างหัวข้อได้แก่ 
Diagnostic Imaging Topics
-Breast Imaging
-Cardiac Imaging
-Gastrointestinal Imaging
-Musculoskeletal Imaging
-Neurologic Imaging
-Pediatric Imaging
-Thoracic Imaging
-Urologic Imaging
-Vascular Imaging
-Women's Imaging
Interventional Radiology Topics
-Interventional Radiology
Radiation Oncology Topics
-Bone Metastases
-Brain Metastases
-Breast
-Head and Neck
-Hodgkin's Lymphoma
-Lung
-Prostate
-Rectal/Anal

Link: http://www.acr.org/secondarymainmenucategories/quality_safety/app_criteria.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น