วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

862. Wet (cardiac) beriberi

ชาย 36 ปี ดื่มสุราประมาณ 1 ขวดแบนทุกวันมานานกว่า 10 ปี เหนื่อยง่าย บวมทั้งตัวมา 1 สัปดาห์ ไม่มีไข้ ตรวจพบ Generalize moderate edema,Crepitation both lower lung field, H: tachycardia 104 /min, no murmur, Abd: no organomegaly, CXR เป็นดังนี้, Lab. BUN 11.2, Cr 1.22, LFT: SGOT 225, SGPT 148, ALP 61, ALB 3.54, TB 1.25, DB 0.59, CBC: Hct 46.3%, MCV 96, WBC 9,400, N 71%, L 21%, M 7%, PLT 180,000, UA: ALB 2+ [โดยเก็บปัสสาวะ 24 ชม. มีปริมาณปัสสาวะ 2,085 ml. มี urine protein 84 mg] คิดถึงอะไร จะตรวจยืนยันการวินิจฉัยอย่างไร ให้การรักษาอย่างไรครับ (ปกติแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว)

Thiamine (vitamin B1) deficiency - Wet (cardiac) beriberi: นอกจากปลายมือปลายเท้าแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการบวมด้วย มีน้ำคั่งใน ช่องท้องและช่องปอด บางรายจะมีอาการหอบเหนื่อย หัวใจโตและเต้นเร็ว หัวใจอาจวายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยจะถึงแก่กรรม
ซึ่งผู้ป่วยดื่มสุราเป็นประจำเป็นสาเหตุให้ขาด thiamine ได้
Investigation: Blood thiamine, Pyruvate, alpha-ketoglutarate, lactate, and glyoxylate levels. urinary excretion of thiamine and its metabolites, whole blood or erythrocyte transketolase activity preloading and postloading, a thiamine loading test is the best indicator of thiamine deficiency, Urinary methylglyoxal
การรักษาคือ ให้ thiamine supplement ส่วนความต้องการของแต่ละเพศ แต่ละอายุหรือกลุ่มบุคคลดูตามตารางนะครับ ในผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาร่วมกับการให้ diuretic อาการดีขึ้น หายเหนื่อย ลดบวม
CXR 3 สัปดาห์หลังให้การรักษาด้วยการให้ไทอะมีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น