วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

864. Recurrent miscarriage

Clinical practice
Recurrent miscarriage
N Engl J Med    October 28, 2010

Miscarriage คือการที่มีการแท้งก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ โดย 10% ของหญิงตั้งครรภ์จะมีลักษณะของการแท้งให้สามารถทราบได้ และอีก 20% จะมีเฉพาะการเพิ่มขึ้นของระดับ human chorionic gonadotropin ชั่วคราวช่วงก่อนหรือช่วงใกล้มีประจำเดือน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนสัปดาห์ที่ 10 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านจํานวนของโครโมโซมไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอด แต่เป็นการที่ไม่แยกจากกันของโครโมโซมที่เกิดขึ้นใหม่
ซึ่งเหตุการณ์นี้จะพบบ่อยขึ้นในช่วงระยะเวลาแรกๆ ของการแท้ง อัตราการแท้งจะเพิ่มขึ้นในแม่ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 35 ปี หรือเคยมีประวัติแท้งมาก่อนหลายครั้งหรือเคยแต่งงานหลายครั้ง และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อมีอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านจำนวนของโครโมโซมมีอัตราสัมพันธ์กับ oocytes ที่อายุมากขึ้น
การแท้งซ้ำติดต่อกันหลายครั้งเป็นปัญหาที่น่าหนักใจ บ่อยครั้งที่หาสาเหตุได้ยากหรือมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง การไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งต่อคู่สามีภรรยาและแพทย์เอง
บทความประกอบไปด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Evaluation
   Management
   Anticoagulant Therapy
   Treatment of Uterine Anomalies
   Management of Genetic Abnormalities
   Immunologic Intervention
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

 อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1005330

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น