วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

823. Profound deafness in childhood

Profound deafness in childhood
Review article    Medical progress
N Engl J Med     October 7, 2010

เด็กที่มีความบกพร่องของการได้ยินอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียการได้ยินแต่มีผลต่อสมองในหลายระดับไปตลอดชีวิต มีการพัฒนาหลายอย่างเพื่อจัดการกับความบกพร่องของการได้ยินอย่างรุนแรง รวมทั้งการค้นหาในทารกแรกเกิด การให้การดูแลรักษาแก้ไขแต่เนิ่นๆ และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูงของระบบประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยิน ชีววิทยาระดับโมเลกุลและความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของระบบประสาท การประเมินภาษาและการพูดในเด็กที่ได้รับการฝังประสาทหูเทียมในช่วงแรกของชีวิต การตรวจทางห้องปฎิบัติการเป็นขบวนการตรวจทางด้านชีววิทยาของระบบประสาทที่มีความซับซ้อนภายหลังที่มีการสูญเสียการได้ยิน โดยเฉพาะสรีระวิทยาที่เกี่ยวกับการไม่เชื่อมต่อกันของระบบการได้ยิน ทำให้เกิดการทำลายระบบการเชื่อมต่อสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของระบบสมอง


http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0911225

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น